จังหวัดปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเตราะบอน

    

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

ขอความร่วมมือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่าง

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บ้านเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

สนใจสินค้า โปรดติดต่อ คุณถิน หวังทอง โทรศัพท์ 08 6285 5018

หรือ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผ่นประชาสัมพันธ์.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,783