บุคลากร

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 

 

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 
นางจันทนา สุวรรณศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางวัชรี ตันตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
     
นางสาว เพ็ญพิชชา เฉลิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,231