บุคลากร พศจ.ปัตตานี

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 

นายจารึก แก้วแสงอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 
นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นายเสกสรรค์ บุญยัง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกฤต คงสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางลภัสรดา พรหมสุข
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

     
นางสาวประภัสสร เดือนฉาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
       

นายธีรวุธ เอียดแก้ว
พนักงาน


 

 

นายวรเทพ จันทรัตน์
พนักงาน

นางสาวณัฐวดี ทองส่าง 
พนักงาน

 

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 182,783