บุคลากร พศจ.ปัตตานี

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 

 

ดร.พรพนา แสนการุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 
- ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง -
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางวัชรี ตันตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกฤต คงสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

 

     
- ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,182