บุคลากร พศจ.ปัตตานี

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 

นายจารึก แก้วแสงอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 
นายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 

นางวัชรี ตันตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกฤต คงสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

     
นางสาวประภัสสร เดือนฉาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
       

นายธีรวุธ เอียดแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสุรินทร์ สุขสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวศรีวิกา คุ้มทรัพย์
พนักงาน

 

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,229