ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 
( ว่าง)
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
 

 

นางวัชรี ตันตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
 
นายสรายุทธิ์ ชูชนะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายศิรพลย์ สิงห์มณี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
     
นางสาวเพ็ญพิชา เฉลิม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,092