จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ภิกษุพัชรธรรม โครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหวปาดี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี อำนวยความสะดวกและร่วมต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมการประชุม เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการฯ ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,954