จังหวัดปัตตานี แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดปัตตานี ขอประชาสัมพันธ์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านเตราะบอน จังหวัดปัตตานี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีตักบาตรอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2566 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,904