จังหวัดปัตตานี การประชุมพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ ในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี พิธีถวายภัตตาหารเพลฯ สนามสอบบาลี ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 , พิธีปิดทองฝังลูกนิมิต วัดนิคมควนเปล และการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 จังหวัดปัตตานี การเตรียมงานพิธีถวายภัตตาหารเพลฯ สนามสอบบาลี ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 และพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต จังหวัดปัตตานี การประชุมมอบหมายภารกิจจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,255