ข้อมูลพิธีถวายผ้ากฐิน ผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๕

      

ข้อมูลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ผ้ากฐิน และผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดปัตตานี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น ๒ อาคาร ๑ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๓๓ ๗๗๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูล เวลา ๑๕.๓๐ น. ของทุกวัน


ไฟล์เอกสารประกอบ
ทอดกฐิน.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,901