จังหวัดปัตตานี ถวายความสะดวกพระภิกษุเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

    

จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ ประสานงาน และถวายความสะดวก เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) แก่พระภิกษุ จำนวน ๑๙ รูป และผู้สนองงานคณะสงฆ์ในพื้นที่ จำนวน ๑๕ คน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณธนพร พนาคุปต์ อดีตรองนายแพทย์ สสจ.ปัตตานี คุณเพ็ญแข พิมลเศรษฐพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ปัตตานี และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานีในการประสานและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,921