จังหวัดปัตตานี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ การถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์

    

จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.

พระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระครูนิมิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับนายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก การถ่ายทำ VDO Presentation หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านนางโอ เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการถ่ายทำจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)ยะลา 

ณ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านนางโอ หมู่ที่ ๔ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267