จังหวัดปัตตานี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีตักบาตรอาหารแห้ง

     

จังหวัดปัตตานี
วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

นายจารึก แก้วแสงอ่อน พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้

1) เวลา 06.30 น. ลงพื้นที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์ 139 รูป กลั่นแผ่นดิน เพื่อสั่งสมบุญและเป็นเกียรติให้กำลังใจแก่พุทธบริษัท โดยมีพระครูโกศลกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองปัตตานี-หนองจิก ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระสังฆาธิการ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระเถรานุเถระ และพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีอย่างล้นหลาม
ณ ที่พักสงฆ์โคกดีปลี (ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

2) เวลา 09.30 น. ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบประกาศนียบัตร เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ โดยมีพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายอำเภอโคกโพธิ์ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้ปกครองและนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 86,257