จังหวัดปัตตานี พิธีถวายคัมภีร์เทศน์ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" ฯ

      

จังหวัดปัตตานี
วันพหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อถวายแด่รองเจ้าคณะภาค ๑๘ , เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี , เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ) , รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล ทั้ง ๒ นิกาย

โดยในพิธีฯ ได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระสังฆาธิการ เจ้าคณะปกครองสงฆ์ ระดับรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล

และนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และภาคประชาชนในพื้นที่

ณ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดควนนอก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267