จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดปัตตานี
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด กำหนดการดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๗.๐๐ น. ซึ่งมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ด้านความมั่นคง , ด้านสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

๒. พิธีเวียนเทียน เวลา ๑๖.๐๐ น. ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ด้านสังคม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอำเภอปะนาเระ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ณ วัดควนนอก อำเภอปะนาเระ

๓. พิธีเวียนเทียน เวลา ๒๐.๐๐ น. ซึ่งมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,178