จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ภิกษุพัชรธรรม โครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๕๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมถวายการต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติศาสนกิจ และศึกษาปฏิบัติธรรม ของภิกษุพัชรธรรม จำนวน ๔ รูป ภายใต้โครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และพันเอก สันติ เพียงประสิทธิพร รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ร่วมการต้อนรับดังกล่าว 

ณ วัดนพวงศาราม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,229