จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี อำนวยความสะดวกและร่วมต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้)

จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๓๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช , พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะทำงาน อีกทั้งยังได้อำนวยความสะดวก ในการเข้ากราบสักการะรูปปั้นเสมือน และสถูปของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด นอกจากนั้น ทางคณะได้เข้ากราบนมัสการ และพูดคุยพบปะกับพระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) โดยมีส่วนราชการระดับอำเภอ อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ดังกล่าว

ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,241