จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดปัตตานี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕

โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคงทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และคณะทำงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามความคืบหน้าของภารกิจสำคัญ และสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานได้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ของจังหวัดปัตตานี

ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,218