จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมการประชุม เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการฯ ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เลขานุการฯ ภาค ๑๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

โดยมีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ ให้ความเมตตาประธานการประชุม ร่วมด้วยพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในพื้นที่ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง) ร่วมประชุมหารือในแนวทางการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๘

ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,184