จังหวัดปัตตานี พศจ.ปัตตานี พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานฯ แด่พระภิกษุ สามเณร การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ผู้เข้าสอบบาลีศึกษา และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 

โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ให้ความเมตตาประธานฝ่ายสงฆ์ 

ทั้งนี้ ยังได้ลงตรวจเยี่ยม สังเกตการณ์ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าว

ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267