จังหวัดปัตตานี พศจ.ปัตตานี โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส

จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ร่วมพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ดังกล่าว คือ วัดนพวงศาราม ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะสงฆ์สังกัดจังหวัดปัตตานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนประชาชนในพื้นที่

ณ วัดนพวงศาราม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,963