จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมสานเสวนาวิถีไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ซึ่งภายในงาน ได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ร่วมพุดคุย สานเสวนา ร่วมกับผู้แทนต่างศาสนิกชน ก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,946