จังหวัดปัตตานี ผอ.พศจ.ปัตตานี ร่วมเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

นายพรพนา แสนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ดังนี้

๑. เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง รับบิณฑบาตร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งภายในพิธีฯ ได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรดังกล่าว
ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 

๒. เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกิจกรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ภายในงานประกอบด้วยพิธีสวดมาติกาบังสุกุล พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำรูปเหมือนเกจิอาจารย์แห่งปัตตานี ๘ องค์ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 48,952