รำลึกพระราชกรณียกิจ "ร.9" ทรงงานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา

ที่ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ใต้ร่มพระบารมีด้วยทศพิธราชธรรม พระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย

และพระสติปัญญา เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันเปี่ยมล้นในพระราชหฤทัยประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา

ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้

และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน

เป็นที่ประจักษ์แจ้งและประทับอยู่ในใจปวงประชา  อันมีความผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย

ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

 

 

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,046