จังหวัดปัตตานี พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดปัตตานี

    

จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น
.

นางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดปัตตานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค๑๘ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า และมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๑๒ อำเภอ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าดังกล่าว

ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

https://www.facebook.com/RadioTani/videos/366086018637648/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,229