จังหวัดปัตตานี ประชุมพระวินยาธิการ ประจำปี ๒๕๖๔

    

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสรายุทธิ์ ชูชนะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนผลการดำเนินงานพระวินยาธิการประจำจังหวัดปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ให้ความเมตตาเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยพระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และพระวินยาธิการประจำจังหวัดปัตตานี

ณ ศาลาอเอนกประสงค์ วัดควนนอก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,426