จังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๔

    

จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายสรายุทธิ์ ชูชนะ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวทัศนีย์ ม่วงขวัญ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศิรพลย์ สิงห์มณี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ให้ความเมตตาเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยพระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการฯ พระครูบุญสารโสภิต รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส (ธ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการฯ ฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมประชุมวางแผน ลงมติการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการปฏิบัติงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปัตตตานี 

ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๑๐๑ ปี พระอาจารย์ทิม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,413