จังหวัดปัตตานี การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ตามมติมหาเถรสมาคมฯ ระดับเจ้าคณะตำบล

    

จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางจันทนา สุวรรณศิลป์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ โดยพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ ให้ความเมตตาเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยพระครูพินิจสมณการ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี , เจ้าคณะอำเภอทั้ง ๗ อำเภอคณะสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ร่วมประชุม หารือแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ณ วัดควนนอก ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,408