จังหวัดปัตตานี พิธีปิดศพ พระครูสถิตนิคมธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมสถิตย์

    

จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคารรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายนายสรายุทธิ์ ชูชนะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ลงพื้นที่ประสานงานและอำนวยความสะดวก ในพิธีปิดศพ พระครูสถิตนิคมธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมสถิตย์ โดยมีพระเทพปริยัติคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์

ร่วมกับพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ และนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีปิดศพดังกล่าว โดยเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ณ วัดนิคมสถิตย์ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,229