จังหวัดปัตตานี โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

    

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๔

โดยมีพระครูนิมิตธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมดังกล่าว

อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักเรียนนักธรรม ประจำอำเภอแม่ลาน

ณ วัดบุพพนิมิต อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,034