จังหวัดปัตตานี โครงการสังฆะเพื่อสังคม จัดเตรียมและมอบอาหาร แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

    

จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.

โครงการ "สังฆะเพื่อสังคม" ภายใต้การดำเนินงานของพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๘ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง

จัดเตรียมและมอบข้าวสาร  ไข่ไก่ น้ำมัน น้ำปลา และอื่นๆ ให้กับ "บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี" 

เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยมีนางดุษฎี นามวิเศษ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนรับมอบ

เพื่อช่วยเหลือด้านอาหารของสมาชิกบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,324