จังหวัดปัตตานี โครงการสังฆะเพื่อสังคม เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ มอบเครื่องติดตามการทำงานหัวใจและสัญญาณชีพ

    

จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการ "สังฆะเพื่อสังคม" ภายใต้การดำเนินงานของ พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน ๑๐ เครื่อง มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลปัตตานี โดยมี น.ส.สุกัญญา สุขะนันท์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พยาบาล น.ส.เพ็ญแข พิมลเศรษฐพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีและคณะเป็นผู้รับมอบ

ณ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,324