คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ พิเศษ 5 / 2564 เรื่อง สวมหน้ากากฯ ทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถาน

ไฟล์เอกสารประกอบ
คำสั่ง พิเศษ 5 ทับ 2564.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,105