คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ พิเศษ 56 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อเชื้อโรค COVID 19

ไฟล์เอกสารประกอบ
30 ธันวาคม 2563.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,146