จังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมสักการะฯ พระเถระ ผู้ควรกระทำอัญชลี ประจำปี 2563

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี และพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

และนายศิรพลย์ สิงห์มณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมถวายสักการะยกย่องพระเถระ "ผู้ควรกระทำอัญชลี" ประจำปี 2563 

โดยในปีนี้ มีคณะทำงานพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นคณะทำงานหลัก

ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส / ศอ.บต. / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,730