จังหวัดปัตตานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ถวายสักการะพระสังฆาธิการ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

          

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี และนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัด ถวายสักการะพระสังฆาธิการ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

ณ วัดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสายบุรี – ไม้แก่น ดังนี้

๑. วัดวิมลวัฒนาราม ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี  

๒. วัดไม้แก่น ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น

๓. วัดมหันตคาม ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,724