จังหวัดปัตตานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน

     

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ชั้น ๒ ตึก ๑ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายประสงค์​ ทองประ​  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี​ เป็นประธานประชุมบุคลากรในสังกัด​สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการ​ รับทราบปัญหา​ และพัฒนากระบวนงานมุ่งผลสัมฤทธิ์​

ตามนโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ คณะสงฆ์​ และจังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,711