คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ำท่วม พื้นที่อำเภอยะรัง และอำเภอแม่ลาน

 

                    

จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนใต้ คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดปัตตานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี นำโดยพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นำโดย พระครูโสภณปัญญาสาร รองประธานขับเคลื่อนฯ หนใต้ , พระครูสมุห์ปฐาพร นนฺทิโย รองประธานขับเคลื่อนฯ หนใต้

คณะพระธรรมทูตอาสาจังหวัดปัตตานี และนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

พร้อมด้วยคณะปฏิบัติงานและเครือข่ายช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือ มอบถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน และอำเภอยะรัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,101