จังหวัดปัตตานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดปัตตานี วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานี        จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ตามที่มติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป และมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ว่าที่ ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งภายในพิธี ได้รับ การบันทึกภาพกิจกรรมทั้งหมด โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ทางจังหวัดปัตตานี จะได้ดำเนินการต่อเนื่องไปทุกวันเสาร์ ในครั้งต่อไปเป็นวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,186