จังหวัดปัตตานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดปัตตานี วันเสาร์ ที่ 21 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ตามที่มติมหาเถรสมาคมได้กำหนดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป และมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี รับมอบหมายจากนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว ทางจังหวัดปัตตานี จะได้ดำเนินการต่อเนื่องไปทุกวันเสาร์ ในครั้งต่อไปเป็นวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,171