วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง

          

วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง

วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง (หลวงพ่อดำ)

ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นโดยพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม เจ้าเมืองหนองจิก เมื่อครั้งได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกมาอยู่ที่ตำบลตุยง ในปี พ.ศ. 2388

เดิมชื่อว่า วัดตุยง ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองหนองจิก ได้โปรดเกล้าฯ บริจาคเงิน เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมุจลินทวาปีวิหาร

คำว่ามุจลินท มีความหมายว่า ไม้จิก ส่วนคำว่า วาปี หมายถึง หนองน้ำ

วัดมุจลินทวาปีวิหาร ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ปัจจุบันเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี

ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่สำคัญ ศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานี

ภายในวัดมุจลินทวาปีวิหารยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

1. พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน 

2. พระเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำ แบบลังกา

3. ศาลาทรงไทย ศาลาเก่าแก่ก่ออิฐถือปูน มีพระนามาภิไธยย่อ จปร.ของรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าจั่ว

4. กุฏิเจ้าอาวาส มีลักษณะเป็นกุฏิชั้นเดียว ทรงไทย ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง อายุประมาณ 110 ปี

นอกจากนี้ยังมีศาลาจตุรมุข เป็นหอพระพุทธอภัยมงคลสามัคคี พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดปัตตานี ไว้เพื่อสักการบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจ

ใกล้เคียงกันเป็นมณฑปหรือวิหารยอด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 เป็นศาลาจตุรมุข จำลองมาจากปราสาทพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวัดมุจลินทวาปีวิหาร โทร. 0 7343 7410 , 0 7352 2411


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,102