จังหวัดปัตตานี การประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18

     

จังหวัดปัตตานี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี โดยพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี นำโดยนายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี บูรณาการจัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2546 มติที่ 143/2546 กำหนดการดังนี้

เวลา 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เป็นองค์ประธานพิธีเปิด ร่วมด้วยพระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค 18 พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 และได้รับเกียรติจากนางพาติเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับผู้ร่วมประชุม , ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา พัทลุง สตูล ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประชุมสัมมนา

เวลา 13.30 น. พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 บรรยายในสาระสำคัญ ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน และนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายในสาระสำคัญ ภารกิจและการสนองงานคณะสงฆ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกทั้งพระวิทยากร บรรยายในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้าน

ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,229