"คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

รอรูป..สวยอยู่.ใครมีบ้าง
 
26
2015
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 16:13

ด้วย  จังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี  ร่วมกับวัดตานีนรสโมสร  พระอารามหลวง กำหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ โดยใช้ชื่อว่า “เทศน์มหาชาติมหากุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดตานีนรสโมสร   พระอารามหลวง  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒  เมษายน ๒๕๕๘  และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนถึงประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ โดย มีการจัดนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ,นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการเวสสันดรชาดก ทั้ง ๑๓ กัณฑ์

 
30
2015
โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2015 เวลา 11:16

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เล็งเห็นถึงคุณค่าของการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

มีความประสงค์ ที่จะให้พุทธศาสนากชนในจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล

ได้ดำเนินกิจกรรม "โครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ"

 
22
2015
โครงการ " ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด " วัดโพธาราม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี พิมพ์
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 11:04

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

"โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด"

ณ วัดโพธาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี                                         

 

 
22
2015
โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" พิมพ์
วันพุธที่ 22 เมษายน 2015 เวลา 10:09

โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๘ นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

เป็นประธานในพิธีมอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕" ตามดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 

 
21
2015
ร่วมบริจาคช่วยเหลือวัดพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิมพ์
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 14:56

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เกิดเพลิงไหม้วัดพุทธรังษี ในสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมืองฮัจจิโอจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นเหตุให้ ศาสนสถานในวัดเสียหายทั้งหมด   ประกอบด้วย ศาลา ๑๐๐ ปี สุวัฑนานุสรณ์ กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง อาคาร ๒ ชั้น ๑ หลัง

 
15
2015
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ พิมพ์
วันพุธที่ 15 เมษายน 2015 เวลา 15:04

วันที่ ๒ - ๔ เม.ย. ๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

คณะสงฆ์ ๗๗ จังหวัด จัดโครงการ"ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดปัตตานี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมวัดคลองช้าง ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี

โดยมีนายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

 
06
2014
ศูนย์รับเรืองร้องเรียน พิมพ์
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 10:18

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  หลังเก่า  ชั้น ๒  ถนนเดชา  อำเภอ เมือง   จังหวัดปัตตานี 

รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐

โทร ๐๗๓-๓๓๗๗๕๙  โทรสาร  ๐๗๓ - ๓๓๗๗๑๔  

อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
25
2009
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พิมพ์
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 03:13

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>