"คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

รอรูป..สวยอยู่.ใครมีบ้าง
 
21
2015
ขอน้อมถวายความอาลัย แด่พระราชวราจารย์ (อุทัย ปุณฺโณทโย) พิมพ์
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 10:20

ขอน้อมถวายความอาลัย แด่พระราชวราจารย์ (อุทัย ปุณฺโณทโย)

อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา ยราธิวาส ธรรมยุต

อดีตเจ้าอาวาสวัดนพวงศาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

"สาธุ อนุโมทนา นิพพานปติโย โหตุ"

-----------------------------------------------------------------------------------

เชิญร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ศาลาการเปรียญ วัดนพวงศาราม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

กำหนดการน้ำหลวงสรงศพ

เวลา ๑๔.๐๐ น.  พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดนพวงศาราม

เวลา ๑๔.๓๐ น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

เดินทางถึงบริเวณพิธี

พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พุทธศานิกชน

ถวายน้ำสรงศพ

เวลา ๑๕.๐๐ น.  เจ้าหน้าที่ เชิญน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน ถึงวัดนพวงศาราม

ประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพ

เสร็จพิธี

หมายเหตุ การแต่งการ ข้าราชการสวมชุดปกติขาวไว้ทุกข์

ประชาชนทั่วไปแต่งกายไว้ทุกข์

 
07
2015
งานประเพณีบุญวันสารทเดือนสิบ วัดในจังหวัดปัตตานี พิมพ์
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 14:27

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ พศจ.ปน.

ดำเนินการประสานงาน และเข้าร่วมงานประเพณีบุญวันสารทเดือนสิบ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

เป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

จุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ

ในทุกวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๐ ซึ่งชาวบ้านจะจัดสิ่งของ อาหาร และขนมต่างๆ ไปทำบุญที่วัด

กิจกรรมสำคัญในวันเดือนสิบ คือ การตั้งร้านเปรต ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อ และกุศโลบายที่ดี

ในการสร้างความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ความเคารพต่อบรรพบุรุษ และเป็นการสร้างสังคมให้มีความสุข

มีความเข้าใจกันดีระหว่างคนกันเองจึงเป็นฐานของสันติสุขและสันติภาพอย่างแท้จริง

ณ วัดนาเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และ วัดป่าศรี ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
07
2015
โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ณ วัดกุสาวดี ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พิมพ์
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 13:59

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ พศจ.ปน.

ดำเนินการประสานงาน และเข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ระยะที่สาม โดยพาส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวัด

พร้อมถวายภัตตาหารเพล ปัจจัยเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ สามเณร

โดยมี นายวีระพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย

นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ปลัดจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ณ วัดกุสาวดี ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

นอกจากนี้ ส่วนราชการยังได้มีโอกาสลงพื้นที่ พบปะพูดคุย กับพุทธศานิกชน ที่มาร่วมงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
11
2015
พิธีบวงสรวง สถานที่ก่อสร้างหลวงพ่อทวด วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 15:49

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๒๙ น.

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี

และนายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างหลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด องค์ใหญ่

เพื่อจารึกไว้เป็นสถานที่แห่งความศรัทธา สร้างขวัญ กำลังใจ แก่พึทธศาสนิกชนในจังหวัดปัตตานี โดยจัดพิธีทางพราหมณ์ และพิธีทางสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นางสุไพ แก้วสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี

นายเถกิงศักดิ์ ยกสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี , นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอเมืองปัตตานี , นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

ข้าราชการตำรวจ และทหาร รวมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา ความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้เป็นอย่างดี

ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ. ปัตตานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
11
2015
โครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและภัยแล้ง พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 15:41

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามความเคลื่อนไหว

การดำเนินการก่อสร้างโครงการขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผลการดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จไปกว่า ๙๐ %

ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร  พระอารามหลวง  ต.ตุยง  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
11
2015
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 15:13

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ประสานงาน และเข้าร่วม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. เวลา ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ มีพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

๒. เวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมจุดเทียนชัย ถวายพระพร มีนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ เป็นประธานในพิธี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน เยาวชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
11
2015
พิธีสมโภชเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๐ ต้น ๓๐ วัด พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 14:14

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ประสานงาน

และจัดพิธีสมโภชเทียนพรรษาและนำเทียนพรรษาไปถวายวัด ในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๓๐ ต้น ๓๐ วัดโดยมีนายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เป็นประธานในพิธี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี

ทั้งนี้ ผวจ.ปัตตานียังมอบเทียนให้กับส่วนราชการที่มาร่วมงานด้วยตัวเอง เพื่อนำไปถวายวัดที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร

โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
11
2015
พิธีศพพระพยอม สุกตรี คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี พิมพ์
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 13:50

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

เข้าร่วมพิธีพระพยอม สุกตรี จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยพระ บริเวณตลาดเก่า เขตเทศบาลตำบล ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

จนเป็นเหตุทำให้พระพยอม สุกตรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส และมรณภาพลงในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีศพจัดที่ วัดมหันตาม ต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>