"คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า" ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและพนักงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

รวมเว็บสำนักพุทธฯ

รวมเว็บลิ้งค์

แบนเนอร์เว็บลิงค์

รอรูป..สวยอยู่.ใครมีบ้าง
 
15
2015
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ พิมพ์
วันพุธที่ 15 เมษายน 2015 เวลา 15:04

วันที่ 2 - 4 เม.ย. 58 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

คณะสงฆ์ 77 จังหวัด จัดโครงการ"ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" จังหวัดปัตตานี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารหอประชุมวัดคลองช้าง ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์  จ.ปัตตานี โดยมีนายถมยาศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ฯ


 

 

 
06
2014
ศูนย์รับเรืองร้องเรียน พิมพ์
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 10:18
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  หลังเก่า  ชั้น ๒  ถนนเดชา  อำเภอ เมือง   จังหวัดปัตตานี 
รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐
โทร ๐๗๓-๓๓๗๗๕๙  โทรสาร  ๐๗๓ - ๓๓๗๗๑๔  
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
25
2009
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พิมพ์
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 03:13

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พิมพ์
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2011 เวลา 09:34

นายถมยา ศรีประสม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีหน้าที่ดังนี้

 
13
2012
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พิมพ์
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:29
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐