จังหวัดปัตตานี พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 28 มีนาคม 2566

     

จังหวัดปัตตานี
วันที่ 28 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 น.

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี นำโดยนายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วยพระสังฆาธิการระดับ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระเถรานุเถระ และว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติแก่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ข้าราชการ บุคลากร และคณะพุทธบริษัทในพื้นที่ร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้างต้น เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

ณ วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267