จังหวัดปัตตานี โครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด

      

จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2565


ายจารึก แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีพุทธศักราช 2566 วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด ดังนี้

1) เวลา 06.30 น. พิธีถวายภัตตาหาร (สลากภัต) ได้รับความเมตตาจากพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระใบฎีกาแย้ม ปุสฺสโร เจ้าอาวาสวัดควนใน และพระเถรานุเถระในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ และได้รับเกียรติจาก นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลควน อำเภอปะนาเระ ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ วัดควนใน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2) เวลา 19.30 น. พิธีเวียนเทียน ได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดตานีนรโมสร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยพระภิกษุสังกัดวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยผู้พิพากษหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างล้นหลาม

ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันของจังหวัดอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267