จังหวัดปัตตานี พิธีถวายภัตตาหารเพลฯ สนามสอบบาลี ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 , พิธีปิดทองฝังลูกนิมิต วัดนิคมควนเปล และการตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566

     

จังหวัดปัตตานี
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

นายจารึก แก้วแสงอ่อน พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รายละเอียดดังนี้

   1) เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ร่วมพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต วัดนิคมควนเปล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี พระครูโสภิตโพธิคุณ เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย ภาคส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ภาคส่วนราชการกิจการความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ขั้นตอนพิธีที่สำคัญ คือ การอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา , การปิดทองลูกนิมิตเป็นปฐมฤกษ์ และการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคน 
ณ วัดนิคมควนเปล อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

   2) เวลา 10.00 น. บูรณาการจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี พระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 ให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี , พระสุนทรปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) พระภิกษุ สามเณร ทั้งผู้เข้าสอบ และกรรมการผู้คุมสอบ และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนจังหวัดปัตตานี ผู้แทนผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีดังกล่าว 
ณ ศาลาโรงธรรม วัดราษฎร์บูรณะ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

   3) เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งการสอบบาลีสนามหลวงดังกล่าว ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี นำโดยพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวักทุกแห่งในจังหวัดปัตตานี โดยในการตรวจเยี่ยมสนามสอบนั้น ได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

พศจ.ปัตตานี (โทรศัพท์ 0 7333 7759 โทรสาร 0 7333 7714)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267