จังหวัดปัตตานี การเตรียมงานพิธีถวายภัตตาหารเพลฯ สนามสอบบาลี ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 และพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต

     

จังหวัดปัตตานี
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

นายจารึก แก้วแสงอ่อน มอบหมายข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รายละเอียดดังนี้

1) เวลา 10.00 น. มอบหมายนายสรายุทธิ์ ชูชนะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายธนกฤต คงสงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสถานที่ การดำเนินพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ศาลาโรงธรรม วัดราษฎร์บูรณะ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

2) เวลา 13.00 น. มอบหมายนายอุดมศักดิ์ ชูโตชนะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางวัชรี ตันตระกูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานงานและบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดนิคมควนเปล ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีส่วนราชการระดับอำเภอ ภาคส่วนกิจการความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมจัดเตรียมงานดังกล่าว
ณ วัดนิคมควนเปล อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267