จังหวัดปัตตานี การประชุมมอบหมายภารกิจจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566

     

จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14.30 น.

นายจารึก แก้วแสงอ่อน พร้อมข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ดำเนินการประชุมมอบหมายภารกิจการจัดพิธีถวายภัตตาหารและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจากพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง , พระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และพระมหาชยากร อธิเมโธ พระสงฆ์ผู้แทนผู้ดูแลสนามสอบวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ร่วมประชุมการมอบภารกิจดังกล่าว

ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 4 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267