จังหวัดปัตตานี แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดปัตตานี

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf แผนปฏิบัติราชการ ป.ป.ท. ประจำปี 2566 ปัตตานี.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 116,267