โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะปกครอง ในพื้นที่ ๕ จชต.

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดโครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะปกครอง ในพื้นที่ ๕ จชต. โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในโครงการ มีพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต มีนางวชิรา น่วมเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ แก่พระนวกะ จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีพระนวกะร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๑๕๘ รูป ณ ที่พักสงฆ์ป่าแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีพระนวกะจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๘ รูป ณ ที่พักสงฆ์ป่าแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์(วัดช้างให้) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณของแม่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานภายในพิธี กำหนดการดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...