กิจกรรมเวียนเทียน ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ วัดศูนย์กลางจังหวัด

วันที่ ๒๗  ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ร่วมกับนายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเวียนเทียน ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๑ วัดศูนย์กลางจังหวัด โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี