ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและพิธีการการถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน​และพิธีการการถวายเทียนพรรษา แก่พลเอกพัชรพงษ์ อินทรสุวรรรณ หัวหน้าคณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

ในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี  ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดในเขตอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอโคกโพธิ์ ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดมะกรูด ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี