รับมอบเทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๕  กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนรับมอบเทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๔ ต้น โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธี

 

และมีผู้แทนผู้เข้ารับมอบเทียนพรรษา จาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี จำนวนมาก ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น ๑ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้