พิธียกย่องพระสงฆ์ ผู้ควรทำอัญชลี ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกย่องพระสงฆ์ ผู้ควรทำอัญชลี ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

เพื่อยกย่องพระภิกษุผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นผู้นำทางศาสนาตัวอย่าง เป็นที่เคารพจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระสุทธิสมณวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง เป็นพระสงฆ์ ผู้ควรทำอัญชลี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี