การประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี  ๒๕๖๑เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดมะกรูด , นายอำเภอโคกโพธิ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ วัดมะกรูด ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี