ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและกราบลาพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายจรัญ มารัตน์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและกราบลาพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในวาระย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการบริหารและสนองงานคณะสงฆ์ภายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้อย่างหลากหลาย ได้รับความเมตตาจากพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่ และการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีเป็นอย่างดีเยี่ยม และจะมีกำหนดเดินทางเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่  ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑